Loading…
NODA2018 has ended
avatar for Katarina Tullstedt

Katarina Tullstedt

Datainspektionen
Enhetschef
Stockholm, Sweden
Katarina Tullstedt är jurist och enhetschef på Datainspektionen, den svenska myndighet som övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen GDPR.